Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Demeter Katalin
Author
dc.contributor.author
Tóth Krisztina hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-24T12:09:54Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-24T12:09:54Z
Release
dc.date.issued
2020-04-19hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/53944
Abstract
dc.description.abstract
A tanító célzatú ezópusi fabulák erkölcsi értékeket közvetítő szerepének elemzésére helyezem a hangsúlyt. A tanító célzattal megfogalmazott ezópusi fabulák gyűjteményeiből, átirataiból azokat a történeteket válogattam ki, amelyek közel állnak az óvodás gyermekek érzelmi- és gondolatvilágához. Az erkölcsi elemzés mentén érvelek az ezópusi mesék gyermekkorban való alkalmazhatósága mellett, mint a tudatos irodalmi művek megválasztásának egy szempontját megjelentetve.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Mesék erkölcsi elemzése : az ezópusi mesékben megjelenő erkölcsi tanítások vizsgálata a gyermekeket foglalkoztató erkölcsi dilemmák tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Author
dc.contributor.inst
Pedagógiai és Pszichológiai Karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mesehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
erkölcsi elemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fabulahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanmesehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ezópusi mesehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020-04-19hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
neveléstudományhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (PPK) - Szakdolgozatok (Neveléstudományi Intézet)hu_HU


Files in this item

Mesék erkölcsi elemzése : az ezópusi mesékben megjelenő erkölcsi tanítások
vizsgálata a gyermekeket foglalkoztató erkölcsi dilemmák tükrében
Mesék erkölcsi elemzése : az ezópusi mesékben megjelenő erkölcsi tanítások
vizsgálata a gyermekeket foglalkoztató erkölcsi dilemmák tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record