Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Piros Vera Viktória
Author
dc.contributor.author
Klányi Rebeka hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-24T12:08:22Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-24T12:08:22Z
Release
dc.date.issued
2020-04-14hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/53893
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban a pályaválasztással foglalkozom. Nagy jelentősége van annak, hogy mindenki meglelje azt a szakmát, hivatást, amit egy életen át szívesen végez. Ebben a folyamatban a legfontosabbnak azt tartom, hogy a diákok saját képességeiknek és érdeklődési körüknek megfelelően választani tudjanak. Témám feldolgozásában szerepelnek esetleírások, interjúk, tanulásmódszertani órák. Arra is kitérek, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak hogyan tud a fejlesztőpedagógus segíteni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A pályaválasztás kérdése tanulási nehézségek tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Author
dc.contributor.inst
Pedagógiai és Pszichológiai Karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pályaválasztáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási nehézségekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásmódszertanhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pályaorientáció
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozat
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020-04-14hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
fejlesztőpedagógushu_HU


Files in this item


A pályaválasztás kérdése tanulási nehézségek tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record