Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Busics, György 
Author
dc.contributor.author
Tóth, Zoltán 
Author
dc.contributor.author
Tóth, Sándor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-18T10:15:53Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-18T10:15:53Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/52969
Abstract
dc.description.abstract
A magyar vízszintes alapponthálózatban számos magas építményt határoztak meg alappontként (magaspontként), őrhálózatot és levezetett pontot is létrehozva a terepszinten. Az ilyen típusú alappontok elmozdulásának vizsgálatakor és pótlásakor több kérdés merül fel, amelyek megválaszolását példák segítségével mutatja be a cikk, kiemelve a magaspontra végzett távmérés és a kiegyenlítő számítás szerepét. Napjainkban is több magaspont (elsősorban templomtorony) felújítása folyik, ami a téma aktualitását jelzi.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magaspontok és levezetett pontok pótlásáról és ellenőrzésérőlhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
There are some high buildings in the Hungarian horizontal national network existing as geodetic points supplemented with guard points on terrain level. If we want check the movement of such points or replace them, the authors present examples, highlighting the role of distance measuring and network adjustment. High points (especially church towers) are still being renovated todays, this also indicates the actuality of the topic.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.1.3
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
25hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
19hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
horizontal geodetic networkhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geodetic high pointshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
guard pointshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
replacement of fixpointshu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vízszintes alapponthálózathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geodéziai magaspontokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
őrpontokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alappontpótláshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

A magaspontok és levezetett pontok pótlásáról és ellenőrzéséről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record