Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Györffy, János 
Author
dc.contributor.author
Zentai, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-18T09:39:57Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-18T09:39:57Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/52967
Abstract
dc.description.abstract
Györffy György, a neves középkori történész az egykorú írott forrásokból kiindulva, a rokon tudományágak eredményein túl a földrajzi szempontot hangsúlyosan felhasználta vizsgálataihoz. Számos szemléltető térképet tervezett könyveihez, tanulmányaihoz, a Kartográfiai Vállalat történelmi atlaszához. Másrészt térképen ábrázolt történelmi jelenségeket a térbeli összefüggések feltárásához, amiből újszerű következtetéseket vont le. Ehhez felhasználta az Árpád- és kora Anjou-kori oklevelek földrajzi adatait tartalmazó adatbázisát, amelyen „Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza” című munkája alapult.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Györffy György kartográfiai munkásságahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
György Györffy, the renowned medieval historian used the geographical aspect in his research based on contemporary written sources in addition to the results of related disciplines. He designed several illustrative maps for his books, his scientific papers and for the historical atlas of the Cartographia Company. On the other hand, he mapped historical phenomena to explore spatial relationships, from which he drew novel conclusions. For this purpose, he used the database of geographical data of the Árpádian and early Anjou-era diplomas, on which his work entitled “A historical geography of Hungary in the Árpádian period” was based.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.1.2
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
18hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
12hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Kingdom of Hungary (Árpádian period)hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
historical maphu_HU
Keyword English
dc.subject.en
historical atlashu_HU
Keyword English
dc.subject.en
historical geographyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Anonymushu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Árpád-korhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történelmi térképekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történelmi atlaszhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történeti földrajzhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Anonymushu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Györffy György kartográfiai munkássága
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record