Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nagy, Levente 
Author
dc.contributor.author
Tóth, Balázs 
Author
dc.contributor.author
Ádám, József 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-18T09:30:48Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-18T09:30:48Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/52966
Abstract
dc.description.abstract
Az írás az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya, a Miniszterelnökség Ingatlannyilvántartási és Térképészeti Főosztálya valamint a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság vezetőinek évértékelő és az új év tekintetében feladatismertető összefoglalója. A földmérés és térképészet ágazati irányítását érintő mélyreható közigazgatási átalakítás után továbbra is az ágazat működését meghatározó jogszabályok módosításának előkészítése volt az egyik legfontosabb feladat 2020-ban is. Az új esztendőben elvégzendő feladatok közül a főhatóságok életében változatlanul kiemelt jelentőséggel bír a tiszta és egyértelmű földtulajdon-viszonyok kialakítása, ezen belül a folyamatban lévő részaránykiadási eljárások belátható időn belüli lezárása, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló program folytatása valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés egyszerűsítése és elektronikus csatornákra történő átterelése. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tevékenységére 2020-ban erősen rányomta bélyegét a Covid–19 koronavírus okozta világjárvány (pandémia) hazánkat is sújtó első és második hulláma. A Társaság a céljainak megvalósítása érdekében folytatott munkáját – kis késlekedéssel – eredményesen helyezte át az internet által biztosított virtuális térbe. Erről tanúskodnak sikeresen megtartott on-line konferenciák és testületi rendezvények.
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Újévi köszöntőhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
This paper is a summary of the annual evaluations and forthcoming tasks by the heads of the Department of Land Administration and Geoinformation in the Ministry of Agriculture, the Department of Land Registration and Mapping in the Office of the Prime Minister, and the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing. After the radical administrative changes in the sectorial management of surveying and mapping, one of the most important tasks – in addition to forming the operation of the new organizations – was to prepare the modification of laws regulating the operation of this sector in 2020 too. The forming of transparent and clear land ownership, including the completion of delivering the partial proportions in process within a reasonable time, the continuation of the programme of terminating the undivided common properties and the implementation of the e-real estate project are tasks that are of primary importance in the life of the supreme authorities in the new year. The activity of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing was greatly affected by the first and second waves of the Covid-19 pandemic, which hit Hungary too in 2020. The Society has, though with some delay, effectively moved its activity of realizing its objectives to the virtual space offered by the internet. The online conferences and corporate events bear witness to the success of this transformation.
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.73.2021.1.1
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
11hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
73hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
sectorial management of surveying and mapping
Keyword English
dc.subject.en
results in 2020
Keyword English
dc.subject.en
tasks in 2021
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földmérés és térképészet ágazati irányítása
Keywords
dc.subject.hu
eredmények 2020-ban
Keywords
dc.subject.hu
feladatok 2021-ben
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2021hu_HU


Files in this item

Újévi köszöntő
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record