Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Molnár Krisztina hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-02-23T09:41:18Z
Availability Date
dc.date.available
2021-02-23T09:41:18Z
Release
dc.date.issued
2020-05-03hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/52210
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban a Joker karakterének változását vizsgálom A Sötét Lovag (2008), az Öngyilkos Osztag (2016) és a Joker (2019) című amerikai filmek mentén. A filmek megmutatják, s alakítják a társadalom értékrendjét és gondolkodásmódját. Egy ilyen karakter változása azt jelentheti, hogy az adott társadalomban a „rossz” megítélése változik. Tanulmányom a filmelemzés módszerével keresi a választ a kérdésre: Hogyan ábrázolja az amerikai társadalom a rosszat a filmekben, a Joker karakterei mentén?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Joker karakterábrázolásának változása az elmúlt évtizedben megjelent amerikai mozifilmekbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
access
dc.rights.access
TÁTK Kari Könyvtári számítógéphu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TÁTK Társadalomelmélet Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jokerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
karakterábrázoláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
filmelemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
devianciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
amerikai társadalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
filmhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020-05-03hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
szociológiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TáTK) - Szakdolgozatok (Szociológia Intézet)hu_HU


Files in this item

Joker karakterábrázolásának változása az
elmúlt évtizedben megjelent amerikai
mozifilmekben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record