Files in this item


A késleltetett hallási visszacsatolás rövidtávú hatása a dadogó személyek beszédére