Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Vass, Dorottea
Author
dc.contributor.author
Nagyné Czeglédi Ildikó hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-02-23T09:17:02Z
Availability Date
dc.date.available
2021-02-23T09:17:02Z
Release
dc.date.issued
2020-05-11hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51893
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom első részében az olvasó, az olvasás fogalmait igyekszem körbejárni. Szeretném kiemelni azokat a legfontosabb korszakokat, amelyek meghatározóak a gyermekek későbbi olvasási szokásaiban, mint az anyaméh, az otthon, az iskola. Dolgozatom második része tartalmazza a vizsgálatom eredményét, amelyben a 12-14 éves korosztály olvasási attitűdjére vonatkozó kérdésekre keresem a válaszokat. Kutatásomhoz kérdőíves felmérést használtam, arra voltam kíváncsi, hogy a dolgozatom első részében kibontott elméleti megközelítések és kutatási eredmények, tükröződnek-e a fiatalok válaszaiban.
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A 12-14 éves fiatalok olvasási attitűdje a család szerepének tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
olvasási attitűdhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020-05-11hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (ÁLTGYPI)hu_HU


Files in this item

A 12-14 éves fiatalok olvasási attitűdje a család szerepének tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record