Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Herczeg, Ferenc 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-30T16:41:21Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-30T16:41:21Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51469
Abstract
dc.description.abstract
Ma már természetes számunkra, hogy a Nemzetközi Mértékrendszer SI (Système International d’Unités) alapján éljük az életünket. Ehhez azonban nagyon hosszú időre volt szükség, különösen a földügyi szakigazgatás terén. Az egységes ingatlan-nyilvántartás létrehozása hazánkban – a korábbi nyilvántartási adatokból – 1973-ban kezdődött, és 1980-ban ért véget. Elmondhatjuk, hogy a méterrendszer bevezetése a Szent Korona területeire és a tényleges méter-alapú közhiteles ingatlan-nyilvántartás megvalósítása 106 év alatt megoldásra került Magyarországon.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Négyszögölről négyzetméterre, lépésről lépésre, avagy 106 év története jogszabályi dióhéjbanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Today it is natural for us, that our professional life is under the regulations of Système International d’Unités (SI). But it has been a long time until our profession accepted them, especially in the field of Land Administration. Establishment of Unified Hungarian Land Registry, which has been based on the earlier register’s data, started in 1973 and finished in 1980. We can conclude, that the introduction of metric system for the territories of Holy Crown and the operative, metric, authentic Land Registry have been finalized in 106 years in Hungary.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.6.2
Issue Number
dc.identifier.issue
6
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
17hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
13hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cadastrehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
metrehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
square fathomhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kataszterhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
méterhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
négyszögölhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Négyszögölről négyzetméterre, lépésről lépésre, avagy 106 év története jogszabályi dióhéjban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record