Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Márton, Mátyás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-30T16:40:36Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-30T16:40:36Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51468
Abstract
dc.description.abstract
Igazi szakmai kuriózumot, magyar földtudomány-történeti érdekességet rejt az érdi Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteménye. A debreceni egyetem adományozta a Múzeumnak 1994-ben a Kádár László hagyatékából származó 13 darabból álló sajátos földgömbsorozatot, amely különböző átmérőjű glóbuszokból áll. Olyan földgömbök ezek, amelyek átmérője glóbuszról glóbuszra nő, és amelyeken a kontinenseket eltérő helyzetekben ábrázolta a modell szerkesztője Földünk felszínén. Az egykor volt Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Tanszékének vezető professzora, Kádár László irányításával született a földgömbsorozat, amely Egyed László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Tanszékének vezető professzora által megalkotott, világszerte ismert földtágulási elmélet szemléltetésére született. Szakmatörténeti érdekesség, hogy Kádár professzor akkor készítette (készíttette) ezt a glóbuszsorozatot (és ennek személyes érintettje voltam), amikor az új globális tektonikai elmélet, a lemeztektonika, már egyre inkább elfogadottá vált. Dolgozatom egyben tisztelgés a korán elhunyt tudós geofizikus, Egyed László előtt, halálának 50. évfordulóján és emlékezés a neves kortársakra, az 1970-es évek nagy földtudományi korszakváltásának idején.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szakmatörténeti kuriózum Érdenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The collection of the Hungarian Geographical Museum in Érd hides a real professional curiosity and a historical interest in Hungarian earth sciences. In 1994, the University of Debrecen donated a special series of 13 globes consisting of globes of different diameters from the legacy of László Kádár to the Museum. The diameter globes increases from globe to globe, and the continents were represented on them in different positions by the model editor on the surface of our Earth. The series of globes, made under the leadership of László Kádár, professor of the Department of Geography at the former Kossuth Lajos University, was created to illustrate the world-renowned theory of earth expansion developed by László Egyed, the leading professor of the Department of Geophysics at Eötvös Loránd University. It is interesting from the point of view of Hungarian history of earth sciences that Professor Kádár made this series of globes (and I was personally involved in it) when the new global tectonic theory, plate tectonics, became more and more accepted. This paper is also a tribute to the early deceased scientist geophysicist László Egyed, on the 50th anniversary of his death, and a memory of famous contemporaries at the time of the great change in the earth sciences of the 1970s.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.6.1
Issue Number
dc.identifier.issue
6
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
12hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
continental drifthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
slow expansion of the Earthhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
plate tectonicshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
model globeshu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Egyed László földtágulási modellje Kádár László hagyatékábólhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kontinensvándorláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földtáguláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lemeztektonikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
modellföldgömbökhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Szakmatörténeti kuriózum Érden
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record