Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Égető, Csaba 
Author
dc.contributor.author
Gherman, Sámuel 
Author
dc.contributor.author
Hrutka, Bence Péter 
Author
dc.contributor.author
Nagy, Nándor Antal 
Author
dc.contributor.author
Takács, Bence 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-04T11:23:57Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-04T11:23:57Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51369
Abstract
dc.description.abstract
2019. januártól hatályos a „Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei” című Útügyi Műszaki Előírás (ÚME), amely több évtizedes hiányosságot pótol az utak tervezésével, építésével és üzemeltetésével kapcsolatos geodéziai munkák szabályozása, valamint az utak építésével kapcsolatos geometriai tűrések meg fogalmazása terén. Az ÚME részletesen szabályozza a hagyományosnak mondható műszerekkel (szintezőműszerrel, mérőállomással, GNSS-vevővel) végezhető méréseket, emellett korlátozottan engedi a pontfelhőt eredményező technikák (lézerszkennelés, mobil térképezés és légifotogrammetria) alkalmazását. Korlátozza, mivel szakmai körökben is vitatott, hogy a korszerű, pontfelhőt alkotó mérési módszerekkel elérhető pontosság elegendő-e az utakkal kapcsolatos geodéziai munkák számára. A korlátozás másik oka pedig, hogy az ÚME készítői számára, akkor még, nem állt rendelkezésre elegendő szak-mai tapasztalat, illetve megnyugtató módon dokumentált pontfelhő-technikákkal végzett referencia munka. Ebben a cikkben három esettanulmányt mutatunk be, pontfelhő-technikákkal végzett tervezést előkészítő felmérési, illetve kivi-telezés közben végzett geodéziai ellenőrzési munkáinkra alapozva. A cikkben vizsgáljuk a gyakorlatban elérhető pontosságot, valamint bemutatjuk, hogyan tudják a korszerű mérési technikák a tervezők és kivitelezők munkáját a hagyományos technikákkal előállított termékekhez képest lényegesen részletesebb információkkal hatékonyan támogatni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Pontfelhő az útépítésbenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Standard Highway Specifications entitled „Geodesic specifications and Geometrical Requirements of Roads” has been operative since January 2019, which supplies the deficiency of several decades in terms of engineering surveying jobs related to design, build and operation of roads in addition to defining geometric requirements of road construction works. This standard brings under regulation the use of traditional land surveying instruments, just like surveyor’s level, total station and Global Positioning System receivers, while partially allows the application of point cloud techniques, such as terrestrial laser scanning, mobile mapping systems and aerial photogrammetry. Just partially, since even experts debate whether the accuracy of point cloud techniques meets the requirements of surveying jobs regarding roads. Another important reason for the partial restriction is that only a limited number of well-documented reference projects were available for the committee which was responsible for developing this standard. This paper introduces three case studies based upon our jobs as regards surveying roads before design as well as quality checking of roads under construction. In addition to investigating the achievable accuracy in practice, we present how point cloud techniques can support the jobs of designers and builders with a lot more detailed information as compared to traditional surveying techniques.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.5.2
Issue Number
dc.identifier.issue
5hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
17hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
13hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
point cloudhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
laser scanninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
mobil mapping systemhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
photogrammetryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dronehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
road constructionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cross fallhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
line fittinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
RANSAChu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pontfelhőhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lézerszkenneléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mobil térképező rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fotogrammetriahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
drónhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
útépítéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
oldaleséshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyenes illesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
RANSAChu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Pontfelhő az útépítésben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record