Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szabó, Ákosné
Author
dc.contributor.author
Csányi, Csilla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-01-08T08:16:36Z
Availability Date
dc.date.available
2021-01-08T08:16:36Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51246
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozati kutatásom célja tanulmányozni, hogy egy dunántúli intézmény falai közül iskolai tanulmányaik befejeztével hová juthatnak el az értelmileg akadályozott fiatalok.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Értelmileg akadályozott fiatalok a tankötelezettség után - Egy dunántúli készségfejlesztő speciális szakiskola 2013-2015 között végzett diákjai életútjának nyomon követése a munkavállalás szempontjábólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
81hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000901655
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kongníció Gyógypedagógiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozottak -- munkavállaláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozottak -- életmódhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Értelmileg akadályozott fiatalok a tankötelezettség után - Egy dunántúli készségfejlesztő speciális szakiskola 2013-2015 között végzett diákjai életútjának nyomon követése a munkavállalás szempontjából
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record