Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gadó, Márta
Author
dc.contributor.author
Csiszér, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-11-03T10:56:00Z
Availability Date
dc.date.available
2020-11-03T10:56:00Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51197
Abstract
dc.description.abstract
Diplomamunkámban arra vállalkozom, hogy felmérem a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek körében az agyi eredetű látássérülés megjelenését és összehasonlítom az ugyanezen populációban található cerebral paretikus gyermekek számával. Szakirodalmi adatok áttekintésével és a fogalmak tisztázásával kezdem bemutatni a témát, hiszen ezekre az ismeretekre építve fogalmazódtak meg saját hipotéziseim és kérdéseim is. Ezen hipotézisek vizsgálatára alkottam meg vizsgálati mintáimat akiket a kutatásba bevontam és az általam választott és bemutatott módszerrel vizsgáltam. Az erről született eredményeimet és hipotéziseim helytálóságát a szakirodalmi adatokkal együtt elemzem és ebből levonom következtetéseimet és megfogalmazom javaslataimat a jövőbeni ellátással kapcsolatosan.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Agyi eredetű látássérülés (CVI) előfordulása cerebral paretikus gyermekeknél korai életkorbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
88hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000786925
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cerebrálparetikus gyermekek -- agyi eredetű látássérüléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Agyi eredetű látássérülés (CVI) előfordulása cerebral paretikus gyermekeknél korai életkorban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record