Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Láng, Gusztáv hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-10-05T15:22:00Z
Availability Date
dc.date.available
2020-10-05T15:22:00Z
Release
dc.date.issued
2015hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51019
Abstract
dc.description.abstract
Új kötettel jelentkezik a József Attila- és Toldy-díjas irodalomtörténész és kritikus, Láng Gusztáv. A válogatásban helyet kapott tanulmányok többsége a Nyugat első nemzedékével foglalkozik; azokkal a lírikusokkal, akik a "magyar modernség elsőrendű ösztönzőiként" alapvetően határozták meg az irodalmat. Az írások alapját azok az előadások képezik, amelyeket a szerző sok éven keresztül (1967-től) tartott a témában még a kolozsvári egyetemen: ezek gondolati vezérszála köré kanyarított egy-egy összegző jellegű esszét. Az öt dolgozat közül az első Babits klasszikus regényével, A gólyakalifával (201513148) foglalkozik, majd szó esik Babits, Tóth Árpád és Kosztolányi lírájáról, Ady költészetéről a tízes évek elején, Freuddal való kapcsolatáról, Arany János rá gyakorolt hatásáról, a Berzsenyihez való korabeli viszonyulásról, a lant szimbolikájáról, valamint a szerep és személyiség fogalmáról Márai: Vendégjáték Bolzanóban (200820383) című regénye apropóján. A kötet utolsó harmadában erdélyi vagy erdélyi vonatkozású prózairodalommal foglalkozik (Móricz Erdély-trilógiájával, Tamási Áronnal, Nyírő Józseffel, Wass Alberttel, valamint - egyetlen költőként - Dsida Jenővel). A kötet a témát kutatók mellett remek segédanyaga lehet középiskolai magyartanároknak is, ezért beszerzése a szakgyűjtemények mellett javasolható nagyobb általános gyűjtőkörű és iskolai könyvtárakba is. hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tiltakozó szomorúsághu_HU
Type
dc.type
egyébhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
Gömöri György könyvtárából, leltári szám: 270625. Dedikált példány  hu_HU
Note
dc.description.note
Bibliogr. a jegyzetekbenhu_HU
Scope
dc.format.page
264hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000876743hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Szombathelyhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
esszék, tanulmányokhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Láng Gusztáv dedikációjahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gömöri György részérehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dedikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dedikált példányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar irodalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
költészethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
20. sz. első felehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
műelemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Erdélyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
próza hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
20. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
irodalomtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulmányokhu_HU
mark
dc.identifier.collnumb
270625hu_HU
Inventory number
dc.identifier.accessnumb
270625hu_HU
Rent
dc.publisher.name
Savaria Univ. Presshu_HU
Type
dc.type.type
dedikációhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU


Files in this item

Tiltakozó szomorúság

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record