Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lendvai Tímár, Edit 
Author
dc.contributor.author
Török, Zsolt Győző 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-06T18:22:54Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-06T18:22:54Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50704
Abstract
dc.description.abstract
Göran Wahlenberg (1780–1851) svéd orvos-botanikus és természetkutató 1813-ban végzett növényföldrajzi terepkutatásokat a Magas-Tátra és környéke hegyvidékén a Magyar Királyságban. Eredményeit 1814-ben Göttingenben publikálta a „Flora Carpatorum Principalium” című, latin nyelvű kötetében, melyhez két kartográfiai szempontból fontos ábrázolást, egy tematikus térképet és egy növényföldrajzi metszetet is mellékelt. Könyve és térképei az európai tudományos körökben is ismertté tették a terület földrajzi jellemzőit és botanikai értékeit, ugyanakkor a svéd kutató nemzetközi tudományos karrierje szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bírtak. Tanulmányunkban a kartográfia mint formálódó tudományág felvilágosodás kori kialakulását folyamatként értelmezzük. Ebben a keretben értelmezzük Wahlenberg tematikus térképét, amely egyszerre növényföldrajzi és hipszometrikus ábrázolás a Magas-Tátra vidékéről. Az 1814-es térkép a kutató által mért magassági öveket szintvonallal és eltérő színekkel különíti el, így az első rétegszínezéses térkép a világon. A természetes vegetációzónák határvonalai a szárazföldi területen alkalmazott magasságvonalak prototípusainak tekinthetőek, mivel barometrikus magasságmérés alapján készültek. Tanulmányunk feltárja a térkép forrásait, névanyagának jellemzőit, kitér a tudós magasságmérési metódusára. Wahlenberg térképének és könyvének nemzetközi hatása kimutatható a 19. századi kortárs földrajzban és térképészetben Humboldttól Berghausig.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Göran Wahlenberg úttörő tematikus térképe a Magas-Tátra vidékéről (1813–14)hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Göran Wahlenberg (1780-1851), a Swedish physician, botanist and natural historian, conducted plant geographical explorations in the High Tatras and its neighbouring Western Carpathians mountains in the Kingdom of Hungary in 1813. Wahlenberg published his findings and observations in 1814 in Göttingen in his book ‘Flora Carpatorum Principalium’, to which he attached two remarkable and significant cartographic representations: a thematic map and a profile on plant geography. Through his book and maps, introducing the geographical characteristics and botanical values of the area, Wahlenberg became acknowledged by contemporary European research circuits, which contributed to the international scholarly career of the Swedish researcher. This paper introduces a processual history of the cartographic discipline in the Enlightenment. This is the context in which Wahlenberg’s double thematic map, at the same time a plant geographical and a hypsometric representation of the High Tatras, is to be interpreted. On this 1814 map the vertical zones are separated by contour lines and different colouring according to the altitude which was measured by Wahlenberg; thus, it is regarded to be the earliest map with colour layer tinting. The borders of natural vegetation zones applied on this map are prototypes of the isohypses employed for continental areas, as these were drawn on the basis of barometric measurements of elevation. This paper explores the map’s sources, elaborates on the characteristics of the geographical names and the altitude measurement methods used by the Swedish scientist. The international impact of Wahlenberg’s map and book could be demonstrated in contemporary, 19th century geography and cartography from Humboldt to Berghaus.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.4.2
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
19hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
10hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Wahlenberghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
thematic maphu_HU
Keyword English
dc.subject.en
plant geographyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
relief representationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
layer-tintinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
High Tatrashu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Enlightenment cartographyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Wahlenberghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tematikus térképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
növényföldrajzhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
domborzatábrázoláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
rétegszínezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magas-Tátrahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felvilágosodás kori térképészethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Göran Wahlenberg úttörő tematikus térképe a Magas-Tátra vidékéről (1813–14)
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record