Show simple item record

Availability Date
dc.date.accessioned
2020-08-11T11:13:20Z
Availability Date
dc.date.available
2020-08-11T11:13:20Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50539
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
könyvtárhasználati szabályzathu_HU
Title
dc.title
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárhasználati szabályzatahu_HU
Type
dc.type
egyébhu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BGGYKhu_HU
Accept
dc.date.accepted
2013
Scope
dc.format.page
5 p.hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Type
dc.type.type
szabályzathu_HU


Files in this item

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárhasználati szabályzata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record