Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szekeres, Ágota
Author
dc.contributor.author
Czakó, Szabina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-07-22T11:28:31Z
Availability Date
dc.date.available
2020-07-22T11:28:31Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50390
Abstract
dc.description.abstract
Szakmailag az óvodában azt az elvet képviseljük, mely szerint a csendes pihenő után szervezett fejlesztő foglalkozások súlyozása inkább a szociális kompetenciák alakítása, és a játéktevékenység (az élmények játékos feldolgozása) felé irányul. Hipotézisem szerint, a délutáni foglalkozások eredményeként a csoportba járó gyermekek több területen is jelentős fejlődést fognak elérni, szociálisan is alkalmassá válnak az iskolába lépésre, mindamellett viselkedésük, személyiségük, társas együttműködésük is érettebbé válik. Hipotézisem bizonyítását részint a délutáni foglalkozási tervek elemzésével, részint szociometriai vizsgálaton keresztül kívánom láthatóvá tenni. Azt várom, hogy a kislétszámú, szociabilitást fejlesztő játékos foglalkozások eredményeként javulni fog a csoporton belüli együttműködés, növekedni fog a kölcsönös választások száma.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Délutáni foglalkozások tervezése egy tanulásban akadályozott gyermekcsoport részérehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
113hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000879116
Author
dc.contributor.inst
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozott gyermekek -- fejlesztő foglalkozás -- óvodáskorhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
gyógypedagógia


Files in this item

Délutáni foglalkozások tervezése egy tanulásban akadályozott gyermekcsoport részére
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record