Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dibó, Gábor
Author
dc.contributor.author
Novodarszki, Gyula Tibor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-11T13:23:35Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-11T13:23:35Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50337
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakításahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
112hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.212
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
31598353
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=1009277
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Környezettudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
heterogeneous catalysis, levulinic acid hydroconversion, γ-valerolactone hydrogenolysis, 2-methyltetrahydrofuran, pentanoic acidhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Környezettudományi D. I./Környezetkémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Környezettudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2020-04-29
Keywords
dc.subject.hu
heterogén katalízis, levulinsav hidrokonverzió, γ-valerolakton hidrogenolízis, 2-metil-tetrahidrofurán, pentánsavhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019
Resolution dated
dc.date.decreedate
2020-08-06
date of submission
dc.date.presented
2019


Files in this item

A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record