Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lőrik, József
Consultant
dc.contributor.advisor
Kas, Bence
Author
dc.contributor.author
Herczegh, Zoltánné 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:19:56Z
Availability Date
dc.date.available
2020-07-27T09:19:56Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50272
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatom célja, hogy bemutassa az adott életkorban vizsgált gyermekek szókincse és nyelvtani fejlődése életkoruknak megfelelő-e, illetve a vizsgálatban részt vevő gyermekek adott életkörülményei befolyásolják-e, ha igen hogyan, és milyen mértékben a beszédfejlődésüket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, MacArthur-Bates Communikative [!Communicative] Development Inventories (CDI) magyar adaptációjának, a Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) újabb eredményeihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
62hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000887131
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
korai nyelvi diagnosztika -- szülői kikérdezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kommunikatív fejlődési adattárhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Szülői kikérdezésen alapuló korai nyelvi diagnosztikai eszköz, MacArthur-Bates Communikative [!Communicative] Development Inventories (CDI) magyar adaptációjának, a Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) újabb eredményei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record