Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szekeres, Ágota
Author
dc.contributor.author
Fodorné Tóth, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:35:50Z
Availability Date
dc.date.available
2020-07-24T13:35:50Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50145
Abstract
dc.description.abstract
Vajon az integráltan tanuló enyhén értelmi fogyatékos gyermekek milyen helyzetben vannak az osztályban, vannak-e kölcsönös kapcsolataik és milyen szerepeket töltenek be.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Integrált osztály vizsgálata a társas beilleszkedés szempontjábólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
47hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000892367
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - beilleszkedéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
társas kapcsolatok - sajátos nevelési igényű gyermekek - általános iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integrált nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Integrált osztály vizsgálata a társas beilleszkedés szempontjából
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record