Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hobbes, Thomas 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-08-13T08:13:31Z
Availability Date
dc.date.available
2020-08-13T08:13:31Z
Release
dc.date.issued
1970
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/49799
Abstract
dc.description.abstract
Adaptált digitalizált tartalom. A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda a fogyatékossággal élő hallgatók megsegítése céljából tankönyveket adaptál. A tananyag akadálymentes, adaptált változata az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhető el.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az emberrőlhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Thomas Hobbeshu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Leviatán vagy Az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalmahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
73hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
7hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
[Budapest]hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adapted contenthu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adaptált tartalomhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Magyar Helikonhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1970hu_HU


Files in this item

Az emberről
Az emberről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record