Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kas, Bence
Author
dc.contributor.author
Inokai, Réka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-28T08:47:43Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-28T08:47:43Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48539
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban többségében hátrányos helyzetű, roma gyerekekkel dolgoztam, akiknek beszéd- és anyanyelvi fejlődését nagyban befolyásolják körülményeik, és az otthonról hozott szociális hatások. Dolgozatom egy keresztmetszeti kimutatás, mely az aktuális helyzetképet mutatja be 2012-ben, az általam vizsgált csoportban és kontroll csoportban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A társadalmi környezet hatása a beszédfejlődésre : Összehasonlító vizsgálat a SZÓL-E? logopédiai szűrőeljáráson keresztülhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
74hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000801945
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédkészség -- hátrányos helyzetű gyermekekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvi fejlettség -- családi háttérhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédfejlődés -- társadalmi egyenlőtlenséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cigány gyermekek -- beszédfejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvfejlődés -- szociolingvisztika -- óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A társadalmi környezet hatása a beszédfejlődésre : Összehasonlító vizsgálat a SZÓL-E? logopédiai szűrőeljáráson keresztül
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record