Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sebestyénné Tar, Éva
Author
dc.contributor.author
Cindel, Ildikó 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-28T13:18:42Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-28T13:18:42Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48077
Abstract
dc.description.abstract
A bevezetés után a témával kapcsolatos elméleti áttekintést szeretném bemutatni. Ezután ismertetem a vizsgálati személyeket, a vizsgálati anyagot és módszert, majd pedig az értékelési szempontokat. Ezek után térek rá a tapasztalt eredményekre. Részletezem a beszédhangok és fonémák elsajátítottságát, azok fonetikai helyzetek szerinti eloszlását és az alkalmazott fonológiai folyamatokat. Ezt mind a vizsgálati, mind a kontroll csoportban látottak ismertetésénél leírom, majd pedig összehasonlítom a két csoport eredményeit. Az összegzésben megvizsgálom, hogy a hipotézisek beigazolódtak-e, összehasonlítom a tapasztaltakat az olvasott szakirodalmakkal, illetve a további kutatási lehetőségeket vázolom fel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulásban akadályozott tanulók fonológiai fejlettségének vizsgálata mentális korban illesztett kontroll csoport függvényébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
100hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000833403
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozott gyermekek -- fonológiai fejlettséghu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Tanulásban akadályozott tanulók fonológiai fejlettségének vizsgálata mentális korban illesztett kontroll csoport függvényében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record