Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lajos, Péter
Author
dc.contributor.author
Tóth, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-26T11:14:04Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-26T11:14:04Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48024
Abstract
dc.description.abstract
Egyik kurzuson találkoztam először a narratív pszichológiával, mint a pszichológia viszonylag új tudományterületével. Ezen a területen még további kutatásokat lehetne folytatni, mélyebb elemzéseket lehetne végezni, még jobban megismerve egy dadogó életútját, személyiségét, társas kapcsolatait, családi életét, problémáit. Ezekből a gondolatokból kifolyólag született meg ez a szakdolgozat, mely a dadogás kórképét, a narratív pszichológiát és azon belül is a hermeneutikai elemzést kívánja közelebb hozni egymáshoz, így kísérletezve egy újfajta lehetséges terápiás eljárással a logopédiában. - A szakdolgozat nagy méretű média-fájl mellékleteket tartalmaz, amelyeket a BGGYK Kari Könyvtárban lehet megtekinteni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egy dadogó felnőttel készített narratív interjú elemzése a hermeneutikai narratív pszichológia eszközévelhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
99hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000833030
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dadogó személyek -- narratív pszichológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dadogó személyek -- személyiségvizsgálathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Egy dadogó felnőttel készített narratív interjú elemzése a hermeneutikai narratív pszichológia eszközével
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record