Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sebestyénné Tar, Éva
Author
dc.contributor.author
Molnár, Tímea 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-26T09:49:28Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-26T09:49:28Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47937
Abstract
dc.description.abstract
2;6-3 éves korú gyermekek egy csoportjánál a fonológiai fejlettség feltérképezése ezáltal megmutatva a beszédhang – és fonémaállományt, az elsajátított fonémák stabilitását utánmondás és a spontán beszéd során nyert adatok alapján, a többször ejtett szavak esetén, spontán beszédben, valamint a variabilitás jelenlétét.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
2;6-3 éves korú gyermekek fonológiai fejlettségehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
54hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000854384
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai fejlettség - óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hangképzés - óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


2;6-3 éves korú gyermekek fonológiai fejlettsége
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record