Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Mészáros, Andrea
Author
dc.contributor.author
Tarcsai, Emőke 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-12T07:30:53Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-12T07:30:53Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47606
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban bemutatom, hogy a szakirodalom szerint kik tartoznak a nyelvfejlődési zavart mutató gyerekek csoportjába. Röviden ismertetem egy amerikai és egy magyar kutatás eredményeit, majd felvázolom, hogy az eddigi elméletek és kutatások alapján milyen vizsgálati eredményekre számítok, és milyen kérdésekre keresem a választ. Végül bemutatom és elemzem az általam vizsgált gyermekcsoport eredményeit, összevetem ezeket a két ismertetett kutatásból nyert adatokkal, és levonom a következtetéseket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Nyelvi zavarral és tanulási nehézséggel küzdő magyar gyerekek intelligencia-profilja a Wechsler Gyermek-intelligenciateszt Negyedik kiadása alapjánhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
51hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000802011
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Wechsler-teszt -- intelligenciavizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar -- intelligenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvfejlődési zavar -- intelligenciavizsgálathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


Nyelvi zavarral és tanulási nehézséggel küzdő magyar gyerekek intelligencia-profilja a Wechsler Gyermek-intelligenciateszt Negyedik kiadása alapján
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record