Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Csákvári, Judit
Author
dc.contributor.author
Szabó, Szilvia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-04T15:07:05Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-04T15:07:05Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47457
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom első részében a szakirodalomra támaszkodva ismertetem az intellektuális képességzavar fogalmát, jellemzem az intellektuális képességzavarral élő felnőtteket, támogatási szükségletüket, bemutatom intézményes lakhatási lehetőségeiket, valamint kitérek, az adaptív viselkedés, az életminőség és a támogatási szükséglet viszonyára. A vizsgálati részben arra keresem a választ, hogy az általam vizsgált célcsoport tagjai, vagyis ápoló-gondozó otthonban, intellektuális képességzavarral élő felnőttek milyen mértékben igényelnek támogatást mindennapi életvitelükben, hogyan használható ez a hazánkban még csak kutatási céllal megjelent eljárás ezen a populáción. A vizsgálat a Szupport Intenzitás Skálával (SIS) történt.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Intellektuális képességzavarral élő felnőttek támogatási szükségletehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
59hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000817173
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmi fogyatékosok -- felnőttkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmi fogyatékos személyek -- önálló életvitel -- támogatáshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Intellektuális képességzavarral élő felnőttek támogatási szükséglete
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record