Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Keresztessy, Éva
Author
dc.contributor.author
Tóth, Edina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-29T13:02:10Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-29T13:02:10Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47392
Abstract
dc.description.abstract
A hazai ellátási helyzet feltérképezése: milyen lehetőségeik és milyen tapasztalataik vannak a szülőknek? Mely ellátó helyeken végeznek hallásdiagnosztizálást, hol lehet kapni hallókészüléket, milyen gyakran változtatnak a szülők a szolgáltatást nyújtó intézmények között? Hogyan vélekednek a rendszert igénybe vevők a szolgáltatásról? Kép a rendszer felépítéséről, a szakemberek hozzáállásáról, a tájékoztatásról kérdőív és mélyinterjú segítségével.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magyarországi diagnosztikus és hallókészülékes ellátási rendszer felmérésehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
76hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000815020
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hallássérült személyek - ellátórendszer - Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hallássérültek - diagnosztikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hallásszűrés - helyzetképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item


A magyarországi diagnosztikus és hallókészülékes ellátási rendszer felmérése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record