Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Koller, Edit
Author
dc.contributor.author
Borbély, Anikó 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-24T09:44:16Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-24T09:44:16Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47330
Abstract
dc.description.abstract
Erre a felülemelkedésre teszek kísérletet saját vizsgálódásom keretein belül úgy, hogy körbejárom mindazokat az elméleti forrásokat, amelyek az alapjait képezik a jelenlegi átalakításnak, ugyanakkor saját kutatással derítem fel ezek hatását a gyakorlatban. Vizsgálódásom helyszínéül olyan köznevelési intézményt választottam, amely jelenlegi speciális helyzetével, sokszínűségével, egyediségével kitűnik a környék iskolái közül, így a feltételeinek változása pontos lenyomatot tud képezni az átalakuló nevelési-oktatási rendszerünkről.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba vételének megvalósulása a gyakorlatbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
62hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000811299
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közoktatási intézmények -- állami fenntartásba vételhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
állami fenntartás -- közoktatási rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba vételének megvalósulása a gyakorlatban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record