Files in this item


Tanulási zavarral küzdő gyermekek intelligenciaprofiljának vizsgálata a WISC-IV Gyermek-intelligenciateszttel