Files in this item


Szabálytalan alakú égitestek térképi referencia-rendszereinek kidolgozása