Files in this item


Diszfóniás személyek beszédhangmagasságának és hangterjedelmének változása a hangterápia hatására