Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szabó, Ákosné
Author
dc.contributor.author
Balla, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-22T15:00:16Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-22T15:00:16Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47252
Abstract
dc.description.abstract
Lehetséges-e karrierről beszélni a tanulásban akadályozott személyek esetében? Mi lehet az a legtöbb, amit elérhetnek? Találnak-e munkát? Befogadja-e őket a társadalom, tágabb és szűkebb közösségük? Hogy vélekedik róluk közvetlen környezetük, munkaadójuk, a kis falu lakossága? Ezekekre a kérdésekre igyekszem választ találni szakdolgozatomban a környezetemben élő tanulásban akadályozott fiatal felnőttek életútjának bemutatásán keresztül. Kutatásom célja megérteni a bennem felmerülő kérdéseket, a kérdések hátterében álló okokat, motivációkat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulásban akadályozott fiatalok iskolai és magánéleti karrierjehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
72hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000831746
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottak -- életúthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottak -- munkavállaláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottak -- társadalmi beilleszkedéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (ATIVIK)hu_HU


Files in this item

Tanulásban akadályozott fiatalok iskolai és magánéleti karrierje
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record