Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kanizsai-Nagy, Ildikó
Author
dc.contributor.author
Mantuano, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-15T17:39:23Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-15T17:39:23Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47063
Abstract
dc.description.abstract
A szakdolgozat első része, a szakirodalom áttekintése, mely elméleti hátteret biztosít a gyakorlati részben alkalmazott módszereknek. A dolgozat második, gyakorlati része az esettanulmány, egy autizmussal élő kisfiú csoportba való beillesztése érdekében tett lépésekről. Leírom egy egyéni, illetve csoportos szociális fejlesztés módszereit, menetét, valamint bemutatom a három hónap alatt elért eredményeket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egy hat éves autizmussal élő kisfiú szociális fejlesztése óvodai integrációbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
74hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000829629
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autista gyermekek -- integrált nevelés -- óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autista gyermekek -- szociális készségekhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Egy hat éves autizmussal élő kisfiú szociális fejlesztése óvodai integrációban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record