Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Farkasné Gönczi, Rita
Author
dc.contributor.author
Kis-Molnár, Márta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-10T16:14:15Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-10T16:14:15Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47019
Abstract
dc.description.abstract
A diszkalkuliára és az azt feltáró diagnosztikus módszerekre azért esett a választásom szakdolgozati témaként, mert rengeteg kérdés vetődött fel bennem a témával kapcsolatban. A szakdolgozatomban először körüljárom a diszkalkulia fogalmát, és a numerikus feladatok megoldásához szükséges rendszerek működését. Erre azért van szükség, mert véleményem szerint először fontos meghatározni, hogy mit értünk diszkalkulia alatt, illetve tudnunk kell, milyen folyamatok játszódnak le az agyban, amikor számokkal kapcsolatos feladatokat oldunk meg. Ez után szeretném bemutatni, hogy milyen diagnosztikus módszerek állnak a szakemberek rendelkezésére a diszkalkulia felismerésére. A dolgozatom fő részében rövid szakirodalmi elemzés után a Dékány Judit és munkatársai által kifejlesztett prevenciós vizsgálatot hasonlítom össze a német DEMAT 3, és a svájci Deutschfreiburgi matematikai tanuláseredmény diagnosztikus eszközzel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A diszkalkuliát feltáró vizsgálati módszerek összehasonlító elemzése szakirodalom és empirikus vizsgálat soránhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
74hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000783251
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
diszkalkulia -- diagnosztika -- összehasonlító elemzéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (ATIVIK)hu_HU


Files in this item

A diszkalkuliát feltáró vizsgálati módszerek összehasonlító elemzése szakirodalom és empirikus vizsgálat során
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record