Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Stefanik, Krisztina
Author
dc.contributor.author
Janoch, Lászlóné 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-01T09:41:44Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-01T09:41:44Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46895
Abstract
dc.description.abstract
A szakdolgozat első, elméleti része röviden összefoglalja az autizmus történetét, természetét, valamint a beavatkozási lehetőségeket. A dolgozat gyakorlati része egy szakmai segédanyag bevezetése, illetve a segédanyag hasznosságának mérése. A munka két nagyobb egységből áll: az első rész egy, a szülőknek szóló rövid útmutató, amely a problémás viselkedések értelmezéséhez/megelőzéséhez kíván segítséget nyújtani. A második részben az Útmutató Füzet hasznosságának vizsgálata és elemzése található.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Viselkedésproblémák megelőzése és befolyásolása - lehetőségek autizmus spektrum zavarokbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
86hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000798577
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autisták - viselkedéskezeléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
viselkedésterápia - autista gyermekekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Viselkedésproblémák megelőzése és befolyásolása - lehetőségek autizmus spektrum zavarokban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record