Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Fótiné Hoffmann, Éva
Author
dc.contributor.author
Bódis, Csilla Mária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-03-30T12:54:28Z
Availability Date
dc.date.available
2020-03-30T12:54:28Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46858
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban a mozgás, a sport mozgáskorlátozott személyek életében való lehetőségeinek és jelentőségeinek bemutatását tűztem ki célul. Ennek ismertetéséhez szükségesnek tartom a rendszeres testmozgás hatásainak tanulmányozását, a gyermekek életében betöltött szerepének megbeszélését, illetve a sportban való lehetőségek bemutatását.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A rendszeres fizikai aktivitás, a sport szerepe a tizenéves mozgáskorlátozott tanulók életében, az ezzel kapcsolatos attitűdjeik és ismereteik tükrében - Kérdőíves felmérés a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai, Módszrtani Intézet és Diákotthon felső tagozatos diákjai körébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
78hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000779109
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mozgáskorlátozottak -- sport -- serdülőkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
attitűd -- mozgáskorlátozottak -- sporthu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A rendszeres fizikai aktivitás, a sport szerepe a tizenéves mozgáskorlátozott tanulók életében, az ezzel kapcsolatos attitűdjeik és ismereteik tükrében - Kérdőíves felmérés a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai, Módszrtani Intézet és Diákotthon felső tagozatos diákjai körében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record