Files in this item

VÁCZINÉ TAKÁCS EDIT, Az írói névadás sajátosságai. Karinthy Frigyes művei alapján Magyar Névtani Értekezések 6. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest, 2018. 198 lap