Files in this item


RACHEL THWAITES, Changing Names and Gendering Identity. Social organisation in contemporary Britain [Házassági névviselés és az identitás nemi vonatkozásai. Társadalmi szerveződés a kortárs Nagy-Britanniában] Routledge Research in Gender and Society 54. Routledge, London – New York, 2017. 154 lap