Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sebestyénné Tar, Éva
Author
dc.contributor.author
Horváth, Anett 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-03-23T14:06:00Z
Availability Date
dc.date.available
2020-03-23T14:06:00Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46722
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom elején a téma szempontjából releváns szakirodalmakat tekintem át. Első részében a tipikus fejlődésű gyermekek szegmentális rendszerének megismerésére irányuló korábbi tanulmányokat mutatom be. A második részében a hallássérültek nyelvi fejlődéséről, a cochleáris implantációról és a műtétet követő fejlődésről, valamint az e témában tett külföldi kutatások eredményeiről számolok be. A dolgozat második része a vizsgálatot tartalmazza, melyben két - egy három éves kor előtt és egy három éves kor után műtött-cochlea implantált csoport fonológiai profiljának elemzését, és összevetését mutatom be.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Cochlea implantált gyermekek fonológiai fejlettsége a műtéti kor függvényébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
50hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000766117
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beépített hallókészülék -- nyelvi fejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai fejlettség -- beépített hallókészülékhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (GYMRI)hu_HU


Files in this item

Cochlea implantált gyermekek fonológiai fejlettsége a műtéti kor függvényében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record