Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Novák, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Mészáros, Ádám 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-07-14T08:11:46Z
Availability Date
dc.date.available
2020-07-14T08:11:46Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46621
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazásahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
160hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.200
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
31378217
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=1005607
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
TMS-acetylene, Sonogashira, iodoniumsalt, aziridine, trifluoromethylhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2020-02-13
Keywords
dc.subject.hu
TMS-acetilén, Sonogashira, jódónioumsó, aziridin, trifluormetilhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019
Resolution dated
dc.date.decreedate
2020-03-12
date of submission
dc.date.presented
2019


Files in this item


Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása

Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása

Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása

Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása

Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record