Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Mezey, Barna
Author
dc.contributor.author
Rigó, Kinga 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-09T08:15:42Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-09T08:15:42Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46571
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magyar felsőoktatási jog történetehu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Note
dc.description.note
A doktori.hu-n szereplő név: Siró Kinga
Scope
dc.format.page
194hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.282
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
31731060
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=1020579
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
history of public adminstrationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
history of higher educationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
history of universitieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
history of lawhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2020-09-17
Keywords
dc.subject.hu
közigazgatás-történethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felsőoktatási joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyetemtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtörténethu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozathu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2020-11-23
date of submission
dc.date.presented
2020


Files in this item


A magyar felsőoktatási jog története

A magyar felsőoktatási jog története

A magyar felsőoktatási jog története
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record