Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok

A könyvtár egyszerre jelenti a fizikai épületet, a szellemi közeget és a befogadó teret, miközben a mindenkori technológiáknak köszönhetően, tértől és időtől független intézményhálózatként működik. A könyvtár folyamatosan megújulva várja felhasználóit akár személyesen, akár a virtuális térben, őrzi és gondozza a múlt örökségét. A kötet ezt a sokszínűséget kívánja bemutatni, és a 21. század második évtizedének kezdetén igazodási pontokkal szolgálni az évezredes könyvtáros hivatás komplex feladatrendszerének ellátáshoz.

Jelen gyűjteményben az Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok (szerk.: Kiszl Péter és Németh Katalin) című kötet fejezetei találhatók meg. A mű további adatai:

Szerkesztette: Kiszl Péter és Németh Katalin
Lektorálta: Czeglédi László, Dani Erzsébet, Mandl Erika, Varga Katalin
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Munkatársak: Boda Gáborné Köntös Nelli és Patkósné Tóth Zsuzsanna
Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet
ISBN 978-963-489-175-8
DOI 10.21862/infkoz

Legújabb feltöltések

Többet