Files in this item


Stockinger Gyula levelei Szekfű Gyulához és Amtmann Antóniához