Files in this item


Kárpáthy-Kravjánszky Mór levelei Szekfű Gyulához és Amtmann Antóniához