Files in this item


Porfinvázas vas(III)-komplexek bromátos oxidációjának vizsgálata

Porfinvázas vas(III)-komplexek bromátos oxidációjának vizsgálata