Files in this item


Diszlokáció szerkezet és vakancia-koncentráció meghatározása in-situ szinkrotronos röntgendiffrakció alapján

Diszlokáció szerkezet és vakancia-koncentráció meghatározása in-situ szinkrotronos röntgendiffrakció alapján

Diszlokáció szerkezet és vakancia-koncentráció meghatározása in-situ szinkrotronos röntgendiffrakció alapján