Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Vörös, Fanni 
Author
dc.contributor.author
Kovács, Béla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-14T10:53:49Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-14T10:53:49Z
Release
dc.date.issued
2019
Abstract
dc.description.abstract
A személyi szállítás fontos eleme az útvonal bizonyos szempontok (utazás hossza, ideje) szerinti megtervezése, főleg akkor, ha addig ismeretlen területen történik. Vannak még, akik a tradicionális, papíralapú térképeket használják, ám manapság a legtöbben valamilyen elektronikus rendszer (PDA/PNA, telefonos applikáció vagy beépített autós navigációs rendszer) segítségével navigálnak. Az autós közlekedésben természetesen másmilyen eszközökre van szükség, mint pl. a gyalogosban (a nagyobb sebesség gyorsabb reakcióidőt kíván), így a különböző célra létrejött készülékek megjelenése és felhasználói felülete is különböző. Több gyártó van jelenleg a piacon, amelyek autós beépített navigációs eszközöket fejlesztenek – a kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek mennyire a felhasználók (gépkocsivezetők) igényei szerint vannak felépítve. Ahhoz, hogy ezt megvizsgálhassuk, létrehoztunk egy netes kérdőívet (Google Form), amelyet terjesztve több mint 1000 magyarországi felhasználó kitöltéséhez jutottunk hozzá. A kérdőívben rákérdeztünk a vezetők autós navigációs rendszerrel kapcsolatos használati szokásaira, illetve a válaszok alapján létrehoztunk egy „ideális” felhasználói felületet: a kitöltők megadták, hogy ha maguk állíthatnák össze, akkor milyen funkciókat/ gombokat szeretnének látni a saját navigációs rendszerükön.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A hazai gépkocsivezetők beépített GPS használati szokásai – javaslat egy új navigációs felhasználói felületrehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
An important element of personal transport is the planning of the route according to certain aspects (journey time and distance), especially when it is in an area that has not been known before. There are others who use traditional paper-based maps, but nowadays most people navigate using electronic systems (PDA / PNA, telephone application or built-in car navigation system). Of course, in car traffic other devices needed than pedestrian traffic - higher speeds require faster response times - so devices designed for different purposes have a different appearance and user interface. There are many manufacturers/developers on the market today that make in-car GPSs - in our research we were curious about how much they are built according to the needs of the users (drivers). In order to investigate this, we created an online questionnaire (Google Form) and more than 1000 Hungarians completed it. In the questionnaire we asked drivers about their in-built car navigation usage habits, and based on the answers, we created an "ideal" user interface: the fillers stated that if they could set it up themselves, what features/buttons they would like to see on their own navigation system.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.6.3
Issue Number
dc.identifier.issue
6hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
21hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
18hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
in-built car navigationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
questionnairehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
GPS usagehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beépített autós navigációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kérdőívhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
GPS-használathu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A hazai gépkocsivezetők beépített GPS használati szokásai – javaslat egy új navigációs felhasználói felületre
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record