Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Márton, Mátyás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-14T10:54:07Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-14T10:54:07Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44850
Abstract
dc.description.abstract
2019 „Reguly-év” volt: születésének 200. évfordulója. Az ünnepi megemlékezéseken, konferenciákon az Északi- Urál és vidékének jeles magyar utazója, Reguly Antal (1819 – 1858) életművéhez kapcsolódó kutatások, értékelések sorából nem hiányoztak a térképészeti (terepen végzett, nem műszeres felmérési és kartográfiai/térképszerkesztői) vonatkozású eredményeit bemutató és elemző előadások sem. A szerző ebben a dolgozatában Reguly „Az Északi-Urál … térképe…” című művének két változatával – a Szentpéterváron készült kéziratos, árnyékolásos domborzatrajzú, valamint az ugyancsak ott litografált csíkozásos domborzatábrázolású térképpel – kapcsolatban felmerülő több kérdésre keres választ, és rámutat további kutatások szükségességére. [Mindkét német nyelvű térkép teljes címe: „Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von Anton v. Reguly. St. Petersburg 1846.”, magyarul: „Az Északi-Urál vidékének néprajzi-földrajzi térképe, amelyet Reguly Antal 1844- és 1845-ben tett utazása során tervezett. Szentpétervár 1846.”]hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ismeretlen Reguly-térképek és -térképvázlatok? Adalékok és kérdések Reguly kartográfiai munkáival kapcsolatbanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
2019 was a “Reguly Year”: the 200th anniversary of his birth. At the festive memorials and conferences, researches and evaluations related to the oeuvre of Antal Reguly (1819 – 1858), the prominent Hungarian traveler of the Northern Ural and its region, did not miss the lectures presenting and analyzing his cartographic work (both field, non-instrumental survey and cartographic/map editing work). In this paper, the author seeks to answer several questions about the two versions of Reguly’s “Map of the North Ural ...” and points to the need for further research. The two versions are: a manuscript, shaded relief map and a lithographed, hachured relief map. Both maps were made in St. Petersburg. [Full address of both German-language maps: „Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von Anton v. Reguly. St. Petersburg 1846.”, in English: “Ethnographic-geographic Map of the Northern Ural Region made by Antal Reguly during his travels in 1844 and 1845. St. Petersburg 1846.”]hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.6.2
Issue Number
dc.identifier.issue
6hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
17hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
13hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cartography historyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
vertical hill shadinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
oblique hill shadinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
hachured maphu_HU
Keyword English
dc.subject.en
unknown mapshu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
térképtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
függőleges megvilágítású domborzatárnyékoláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ferde megvilágítású domborzatárnyékoláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
csíkozásos térképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ismeretlen térképekhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

Ismeretlen Reguly-térképek és -térképvázlatok? Adalékok és kérdések Reguly kartográfiai munkáival kapcsolatban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record