Files in this item

A beszélői szándékok és a szintaktikai szerkezetek viszonya a függő beszédben